Livsstil og forbrug

Milliondonation skal bidrage til udvikling af pigeunivers og mindske mistrivsel blandt unge piger

Direktør hos GirlTalk, Anna Bjerre. Pressefoto

Mistrivsel hos unge piger har de seneste år været et stigende problem, som blot er vokset yderligere under coronakrisen. Derfor vil foreningen GirlTalk nu udvikle et unikt pigeunivers, som har til formål at øge trivslen blandt unge piger igennem stærke fællesskaber og fortrolige samtalerum. Indsatsen finansieres blandt andet af en stor donation fra Melsen Fonden på 1,5 millioner kroner.

Børn og unges trivsel har været særligt udfordret de seneste år, hvor mange har oplevet ensomhed som følge af en isoleret tilværelse under coronapandemien. Men allerede inden pandemiens udbredelse følte syv procent af de 11-15-årige sig ofte eller meget ofte ensomme. Det viser den seneste analyse af Børn og Unges velfærd og trivsel, som er foretaget af VIVE i 2018.

Udviklingen ses særligt blandt unge piger, som oftere føler sig ensomme end drenge. Det har blandt andet fået den landsdækkende forening GirlTalk, som arbejder for at forebygge og mindske mistrivsel blandt unge piger, til at udvikle et unikt pigeunivers, hvor unge piger kan søge både rådgivning og fællesskab.

– Vores erfaring viser, at vi med de rigtige indsatser kan skabe stærke pigefællesskaber, der binder piger sammen i et fortroligt samtalerum. Det giver dem et frirum, der bidrager til at øge deres trivsel, positive selvopfattelse og styrke deres sociale kompetencer, fortæller Anna Bjerre, som er direktør hos GirlTalk, og fortsætter:

– Derfor udvikler vi nu et pigeunivers, hvor unge piger kan få adgang til vigtig viden om pigeliv og mental sundhed gennem videoer, podcasts og blogindlæg på vores hjemmeside, få rådgivning og støtte i vores ungerådgivning samt dele deres tanker og få støtte og hjælp indbyrdes.

Milliondonation baner vej

Det er blandt andet en donation fra den nordjysk fond Melsen Fonden, der blev stiftet i 2020 af boet efter afdøde Svend Melsen, tidligere ejer af Melsen Tech, som er udslagsgivende for, at GirlTalks nye pigeunivers nu bliver en realitet. Donationen består af 1,5 millioner kroner til bevilling med 500.000 kroner i hver af årene 2022, 2023 og 2024.

– Vi er meget glade og taknemmelige for, at Melsen Fonden har tildelt os den flotte donation og således bakker op om unge pigers trivsel. Med en partner af denne kaliber i ryggen, er der ingen tvivl om, at vi i høj grad får mulighed for at hjælpe endnu flere piger til en bedre trivsel fremover, fortæller Anna Bjerre.

Hos Melsen Fonden er man ligeledes glad for at kunne bidrage til at øge unge pigers trivsel:

– Vi vil med denne økonomiske håndsrækning bidrage til at forebygge og mindske mistrivsel blandt unge piger. Det er en væsentlig del af fondens fundats at yde støtte til sådanne projekter, og vi glæder os derfor til at følge projektets videre forløb, fortæller Anker Laden-Andersen, som er bestyrelsesformand hos Melsen Fonden.

Donationen skal konkret udvikle det eksisterende onlineunivers Pigetanker, udvide ungerådgivningens åbningstider i Aalborg og København samt sikre udvikling af rådgivernes uddannelsestilbud, udvikling af facilitator-uddannelse til kollegial supervision samt udvikling af en holdlederuddannelse, som skal sikre fortsat høj kvalitet i Ungerådgivningen i både Aalborg og København.

Kommentarer