Samfund

Nu starter skolerne igen, me ved du, hvad dit barn laver på cyklen?

Mange børn og unge er uopmærksomme, når de cykler, viser en ny undersøgelse. Foto: Rådet for Sikker Trafik

Når teenagerne hopper på cyklen, sker det ofte, at de er optaget af noget andet end trafikken. 4 ud af 10 forældre oplever mobilbrug blandt skolebørn som et problem.

Det er godt for trængslen ved skolen og giver god trafiktræning, når børn og unge selv cykler i skole. Faktisk er det 41 procent af skolebørn i alderen 5 til 16 år, der i sommerhalvåret selv cykler i skole. Alligevel er der skår i glæden, for der er nogle, som har travlt med mobiltelefonen, og som derfor ikke er opmærksomme.

I en undersøgelse blandt 1.860 forældre til skolebørn svarer 4 ud af 10, at de indenfor det seneste år har oplevet børn ved skolen, som har været optaget af deres mobil, og som derfor ikke har set sig ordentligt for. Blandt de 13 til 15-årige er det 47 procent, som inden for de sidste to måneder har skrevet eller søgt på deres mobil, mens de cyklede. Uopmærksomheden kan skabe utrygge eller farlige situationer.

Selvom børnene i de ældste klasser måske har cyklet i mange år, har de endnu ikke udviklet det overblik, der gør, at de kan gennemskue konsekvenserne af deres handlinger, for eksempel ved at bruge håndholdt mobil i trafikken.

– Når vi ved, at voksne kan have svært ved at lade mobilen ligge, selvom de kører i trafikken, er det ikke så sært, at telefonen kan friste børn i skolealderen. Det er en farlig vane, man som forælder skal sætte ind overfor. Det er vigtigt at gribe tidligt ind, for når børnene forlader folkeskolen, står de overfor de farligste år i trafikken, siger Rosa Nissen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

For stor accept af mobilen i trafikken

Mobiltelefonen er en integreret del af mange børn og unges liv, og en del forældre vil nok tænke, at mobilen er limet fast til hånden på deres barn. Det kan også aflæses på de unges mobilvaner i trafikken. Både når man spørger om de unges holdning til og deres brug af mobilen i trafikken, er der plads til forbedring.

I en undersøgelse gennemført blandt 2.257 unge cyklister i alderen 13 til 24 år, er der mange, som enten synes, at det er okay at bruge mobilen håndholdt på cyklen, eller som ikke har taget stilling. 44 procent af de 16 til 19-årige svarer, at de ikke har taget stilling eller at de synes, at det er ok at bruge mobilen på cyklen. Det er samlet set alt for mange, som ikke tager afstand fra at bruge mobilen i trafikken.

Og kigger man på holdningen hos drenge og piger, er forskellen ret stor. Langt flere piger har en klar holdning til, at det ikke er i orden at bruge mobilen i trafikken, end drenge har.

– Alt for mange unge svarer i vores undersøgelse, at de ikke tager klart afstand fra at bruge håndholdt mobil i trafikken. Som forælder kan du hjælpe dit barn ved at lave klare aftaler om, at mobilen fx skal være i lommen eller i tasken på vej til skole. Det bedste, man kan gøre, er at være vedholdende, så de dårlige mobilvaner ikke sniger sig med op på cyklen og senere ud bag rattet. Selvom ens barn er blevet ældre, har de stadig brug for retningslinjer fra forældrene, og faktisk er mange børn glade for, at der er klare aftaler, siger Rosa Nissen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Undersøgelser:

Tryghedsundersøgelsen 2021 er en undersøgelse blandt forældre til børn i skolealderen fra 5 til 16 år. 4 ud af 10 forældre angiver, at de har oplevet børn fra deres barns skole, som var uopmærksomme i trafikken pga. mobiltelefonen eller vennerne.

Har du – inden for det seneste år – oplevet, at børn fra dit barns skole, har gjort noget følgende omkring skolen om morgenen?

 • Været optaget af venner mv. og derfor ikke set sig ordentligt for: 41 procent
 • Været optaget af deres mobil, og derfor ikke set sig ordentligt for: 39 procent

Ungepositionsmålingen 2021 er en undersøgelse, som er gennemført blandt 3.139 unge i alderen 13-24 år. Ud af de 3.139 unge cykler 2.257 mindst en gang om måneden, og det er denne gruppe, der er blevet spurgt om vaner og holdning ift. cykel. Se uddrag af rapporten herunder.

Har du indenfor de seneste 2 måneder gjort følgende, mens du cyklede (dvs. ikke holdt stille):

Skrevet eller søgt på din mobil (skrevet beskeder, fundet musik, adresser m.v.)?

Ja, en eller flere gange:

 • 13-15 årige: 47 procent
 • 16-19 årige: 67 procent
 • 20-24 årige: 53 procent

Det er ok at bruge sin mobiltelefon håndholdt (f.eks. tale, læse, skrive/søge, tage fotos), mens man cykler (dvs. ikke holder stille)?

Følgende svarer, at brug af håndholdt mobil på cyklen er ‘ok’, eller at de hverken er enige eller uenige i, at det er ‘ok’ at bruge mobil på cyklen.

13-15 årige

 • drenge: 31 %
 • piger: 33 %

16-19 årige

 • drenge/mænd: 50 %
 • piger/kvinder: 37 %

20-24 årige

 • mænd: 39 %
 • kvinder: 27 %

Markant og signifikant færre 16 til 19-årige drenge er altså uenige/meget uenige i, at det er ok at bruge mobilen håndholdt, mens man cykler.

Se gode råd til at træne cykling med børn

Kommentarer