Navnenyt

Stopper efter 34 år blandt hjemløse og udsatte

Foto: Blå Kors Danmark.

Når Blå Kors Rold Skov torsdag den 23.september officielt tager afsked med tidligere forstander Hanne Thomsen, takker hun samtidig af efter 34 års indsats med mange forskellige roller blandt hjemløse og udsatte.

Hanne Thomsen, der har været forstander på botilbuddet Blå Kors Rold Skov siden 2017, takker af efter 34 års indsats for hjemløse og udsatte.

De fleste af årene har Hanne varetaget frivillige roller som blandt andet formand for Herberget Mændenes Hjem og hjemløseorganisationen WeShelter. For Hanne har det altid handlet om at skabe nye muligheder for mennesker i udsatte situationer, og netop derfor har hun også engageret sig i det organisatoriske arbejde. Hun har blandt andet været med til at stifte den europæiske hjemløseorganisation Feantsa, og det europæiske hjemløse observatorie, der følger udviklingen i hjemløsheden på europæisk niveau.

Hun har desuden været formand for Dansk Diakoniråd og været udpeget til Rådet for Socialt Udsatte, hvor hun var medlem i otte år.

Hanne er opvokset i Vodskov nord for Aalborg, hvor hendes kirkelige engagement blev udviklet i FDF. Hun begyndte i 1981 på teologistudiet i København, men valgte i 1984 at læse til socialpædagog.

Hanne er kendt som en, der kan svinge sig op på de helt store visioner, men samtidig har hun fokus på detaljer og organisatorisk kvalitet. Hun har derfor skrevet høringssvar, læst korrektur på utallige årsrapporter og statistikker og har haft en hånd med, når der skulle skrives nye vedtægter – også i andre organisationer.

Ville gerne have blevet lidt længere

Da Hanne i 2017 begyndte på Blå Kors Rold Skov, glædede hun sig til – efter mange år med ledelse og overordnet strategi – at komme tættere på de hjemløse og udsatte beboere, det handler om. Og spørger man Hanne, er der meget, hun gerne ville have nået. For selv om Hanne selv har lavet både tidsplan for overdragelse og stillingsopslaget til den nye forstanderstilling, ville hun gerne have haft mulighed for at fortsætte.

Men i foråret 2020, på samme tid som coronaen, blev Hanne ramt af et hjertesvigt. I starten havde hun så lidt luft, at hun end ikke kunne bede for på et Fadervor. Det er blevet meget bedre, og hun er igen i stand til både at bede og sige, hvad hun mener. Men der er ikke kræfter til et fuldtidsjob – og slet ikke et lederjob.

Bestyrelsesformand Henrik Søgaard Kofoed udtrykker stor taknemlighed for den indsats, Hanne har lagt ved Blå Kors Rold Skov.

”Hanne har igennem de godt fire år, hun har været ved Blå Kors Rold Skov, bidraget til en professionalisering på alle områder og har derved skubbet i retning af, at Blå Kors Rold Skov også fremover fremstår tidssvarende og relevant for både beboere, medarbejdere og de mange aktører, der i dagligdagen arbejder sammen med Blå Kors Rold Skov. Endvidere har Hanne med sin store viden og engagement på udsatteområdet bidraget til de landsdækkende arbejdsgrupper i Blå Kors Danmark.”

Hanne er stadig fyldt med social indignation og engagement og slet ikke klar til at gå på pension. Her i efteråret skal hun i praktik og håber at få et fleksjob inden for frivillighed eller boligområdet.

Der er afskedsreception på Blå Kors Rold Skov torsdag den 23. september 2021 kl. 14.30-16.30, mens afsked med beboere og medarbejdere sker ved en frokost tirsdag den 28. september.

Fakta

Blå Kors Rold Skov er et bo- og behandlingstilbud for mennesker med hjemløshed, misbrug og psykiske og sociale problemer. På Blå Kors Rold Skov skaber vi et hjem for 44 beboere på midlertidige og længerevarende ophold. Derudover har vi to afrusningspladser og en akutplads. Rold Skov drives af den diakonale organisation Blå Kors Danmark – og udgifterne betales af de kommuner, der har borgere på bostedet.

Forstander Jacob Kjærgaard Andersen startede på Blå Kors Rold Skov 1. september 2021.

Hanne Thomsen startede som forstander på Blå Kors Rold Skov 1. maj 2017.

Hanne er uddannet Socialpædagog i 1987. Hun har læst politik og offentlig forvaltning på RUC – masterstudier på mpp 2002-2004, taget en KIOL-lederuddannelse på Forvaltningshøjskolen i 2009 og Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse i 2019.

Hanne blev i 1987 ansat som leder af Missionen blandt Hjemløse – nu WeShelter, hun har i 16 år arbejdet med almene boliger – først som udviklingskonsulent i 3B fra 1993-2004 og fra 2012-2017 i Slagelse Boligselskab som koordinator for den boligsociale indsats i Slagelse Kommune. I 2004-2012 var Hanne generalsekretær for Den danske Diakonissestiftelse på Frederiksberg.

Kommentarer